Plaats

Plaatsbeschrijvingen


De plaatsbeschrijving bij start en beëindiging van de huurovereenkomst

Wat is een plaatsbeschrijving bij aanvang en einde huur?

De plaatsbeschrijving is een geschreven en gedetailleerde beschrijving van de toestand waarin het gehuurde goed zich bevindt. De plaatsbeschrijving bij aanvang huur beschrijft de toestand van de plafond-, muur- en vloerbekledingen, van het sanitair en de verwarmingstoestellen, ramen en deuren, enz. … en dit in alle lokalen van het gebouw. De plaatsbeschrijving bij einde huur omhelst de teruggave van de gehuurde goederen aan de verhuurder door de overhandiging van de sleutels en de raming van de huurschade ten laste van de uittredende huurder. Een plaatsbeschrijving kan ook als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank.

Is een plaatsbeschrijving verplicht ?

Sinds 18 mei 2007 is de nieuwe huurwetgeving van kracht en is een plaatsbeschrijving bij elke huurovereenkomst niet langer facultatief. Het gewijzigde artikel 1730 van BW bepaalt dat de partijen verplicht zijn een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Alle contractuele bepalingen welke in strijd zijn met het artikel 1730 zijn nietig. Deze plaatsbeschrijving dient toegevoegd te worden, als bijlage, bij registratie van het huurcontract

Op welk moment wordt de plaatsbeschrijving opgesteld?

De plaatsbeschrijving bij aanvang huur moet worden opgemaakt binnen de 15 dagen voor een huurperiode van minder dan één jaar, binnen de maand voor een huurperiode meer dan één jaar. De plaatsbeschrijving bij einde huur moet worden opgemaakt tussen de datum dat de huurder zijn meubelen verwijderd en de einddatum van de huurovereenkomst, waarbij de huurder het recht heeft om de gehuurde lokalen te betrekken tot de allerlaatste dag.

Hoe verloopt een plaatsbeschrijving bij een huurovereenkomst?

• Ter plaatse wordt in detail een beschrijving gemaakt van het te ver- huren goed
• bij de opname wordt een zeer gedetailleerde fotoreeks gemaakt. Die fotoreeks kan afhankelijk van het type gebouw over de honderd foto's bevatten.
• er wordt een dossier gemaakt in tweevoud dat de tekst en de kleurafdrukken van de foto's bevat. Deze bundels worden aan- getekend verstuurd aan de huurder en verhuurder.
• om de tegensprekelijkheid te garanderen kunnen de partijen nog altijd hun opmerkingen doorsturen, maar dit aangetekend en binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de beschrijving.
• het dossier bevat tevens een cd-rom die de digitale versie van de foto's bevat. Deze cd-rom is bedoeld om huurder en verhuurder toe te laten alle foto's in detail op computer te kunnen bekijken, af te drukken, uit te wisselen met een raadsman en meer.

Wie betaalt de plaatsbeschrijving?

De kosten voor het opstellen van de beschrijving worden door huurder en verhuurder elk voor 50% gedragen voor een eerste plaats- beschrijving. Bij een wederverhuring wordt 50% van de kosten gedragen door de uitgaande huurder en 50 % van de kosten gedragen door de ingaande huurder, tenzij anders vermeld in het huurcontract.

Appartement:
Nazicht plaatsbeschr. & aanpassen 300  excl. BTW
Nieuwe plaatsbeschr. 400 € excl. BTW
Woning:
Nazicht plaatsbeschr. & aanpassen 370  excl. BTW
Nieuwe plaatsbeschr. 470 € excl. BTW

Plaatsbeschrijving gemene delen 360 € excl. BTW  (nieuwbouw)