Haalbaar
heids
studie

Haalbaarheidsstudie


Een haalbaarheidsstudie informeert de bouwheer over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillenden alternatieve energiesystemen. Het is in het belang van de bouwheer om het onderzoek al tijdens de ontwerpfase te laten uitvoeren, zodat alle resultaten nog in het definitieve ontwerp integreerbaar zijn?

Voor volgende gebouwen moet verplicht een haalbaarheidsstudie gebeuren:
1. Nieuw op te richten (deel van een) gebouw > 1000 m² (indien het project binnen één bouwvergunningsaanvraag meerdere gebouwen omvat, moeten de bruikbare vloeroppervlakken samengeteld worden). Als referentie van de vloeroppervlakte van een gebouw kan men uitgaan van de totale oppervlakte van een gebouw die gerapproteerd wordt aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek (A7 in het NIS-formulier). Hier wordt als definitie genomen "de som van de opper- vlaktes van de verschillende niveaus, berekend tussen de buiten- muren, de oppervlakte ingenomen door de muren zelf inbegrepen";
2. Stedebouwkundige vergunningen aangevraagd na 31/01/2008;
3. Het gebouw of de betreffende delen worden verwarmd om ten behoeve van mensen een specifieke binnentemperatuur te bekomen;
4. Onder nieuw op te richten (deel van een) gebouw wordt begrepen:
     
- nieuwbouw;
- herbouw na volledige afbraak van een gebouw;
- afbraak gevolgd door herbouw van een deel van een gebouw;
- nieuw gebouwd toegevoegd deel van een gebouw dat uitgebreid wordt;
- ontmanteling: de dragende structuur van het (betreffende deel van een) gebouw blijft behouden, maar de installaties voor het bekomen van een specifiek binnenklimaat en minstens 75% van de gevels worden vervangen.

Haalbaarheidsstudie
prijs op aanvraag, plannen op sturen naar:
Wijngaardstraat 46, 3740 Bilzen,
stefan.geurts@live.be
of neem contact 0473/793881